Login
 
  Seneste nyheder


Velkommen til ansøgningssystemet for miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger
I dette ansøgningssystem kan du som ansøger indtaste alle de oplysninger, der er nødvendige ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du kan også lave de miljøberegninger, som skal indgå i ansøgningen. Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, kan du her fra ansøgningssystemet indsende din ansøgning til den kommune, der skal godkende ansøgningen.

Når du udfylder et ansøgningsskema, har du på hver side af skemaet adgang til vejledning om, hvordan skemaet udfyldes via et link til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. I husdyrvejledningen kan du også læse om husdyrgodkendelseslovens krav ved godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrvejledningen findes på www.mst.dk/husdyrvejledning.

Myndighed
Som myndighed kan der logges ind enten som kommune, eller som Natur- og Miljøklagenævn. Som kommune kan du se en oversigt over ansøgninger til kommunen, registrere sagernes status, udveksle information med ansøgere og bruge systemets skabelon ved udarbejdelse af godkendelser samt foretage scenarieberegninger af ansøgninger. Som Natur- og Miljøklagenævn kan du se en oversigt over afgjorte ansøgninger i alle kommuner, og der er mulighed for at foretage scenarieberegninger. For kommuner og Natur- og Miljøklagenævn, er der på alle sider i systemet links der giver adgang til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.


  Information
Fra 1. august 2017, vil det ikke længere være muligt at indsende nye ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug i denne udgave af husdyrgodkendelse.dk.

Læs mere om overgangen til den nye lov i nyheden fra 21. juli 2017, og på www.mst.dk/erhverv/landbrug.

Temalag virker igen. 27-7-2017 09:43
 
Temalag 27-7-2017 07:48
Danmarks Arealinformation har pt. problemer med deres tema vedr. fx natur, hvorfor det ikke kan vises i husdyrgodkendelse.dk. Danmarks Arealinformation er på sagen.   
Service vindue lukket 26-7-2017 21:13
Systemet er testet, og kan bruges igen. 

Bemærk at der fortsat er problemer med kortlag, som DMP arbejder på at løse.  
 
Servicevindue onsdag aften (26/7) mellem kl. 21-22 26-7-2017 09:50
Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket ned kortvarrigt fra kl. 21 i onsdag den 26/7 for at foretage en kort test at NemLog-in til det nye system.  

Der er ikke planlagt flere servicevinduer før den 1. august. 
 
OBS: Systemopdatering på Danmarks Arealinformation onsdag den 26. juli 24-7-2017 14:27
Danmarks Arealinformation varsler systemopdatering på onsdag kl. 12:00. Kortene i husdyrgodkendelse.dk kan blive berørt.

Læs mere her
 
Læs alle